MENU
Youtube Sieuthimedia.vn - Thiết bị Điện Tử Kết Nối​ Số 1 VN

Sản phẩm liên quan

Đánh giá

Đánh giá về sản phẩm này (*):
Tiêu đề của đánh giá (*):
Mô tả của đánh giá:

Các đánh giá

Sơn Thạch Trần

Cáp 50ohm

Thứ 3, ngày 16 tháng 1 năm 2018

Cáp dẫn đi xa rất tốt